Fáilte

Cuireann Gaeloideachas an-luach ar an Ghaeilge a chothú mar theanga lárnach na cumarsáide, an spraoi agus an tsóisialaithe i ngach scoil lán-Ghaeilge agus Gaeltachta. Tá an áis seo, Beatha Teanga, á fhorbairt go leanúnach trí comhoibriú dlúth le príomhoidí, múinteoirí, daltaí, tuismitheoirí agus na pobail scoile ar fad. Beidh fáilte is fiche roimh bhur smaointe agus bhur moltaí ina leith, déan teagmháil linn ar eolas@gaeloideachas.ie.

Caibidlí

Teimpléid PDF

Suirbhé Scoile mar PDF

Polasaí Labhairt na Gaeilge

Tobsmaointeoireacht